Thuốc cho nôn

Thuốc cho nôn: phàm những vị thuốc sau khi uống vào có thể làm cho nôn ọe thì gọi là thuốc cho nôn