Thuốc Phương hương khai khướu

Sốt cao, phong đàm, khí trệ đều có thể gây nên thần chí hôn mê, nên dùng thuốc thơm khai thông ngay khiếu. Thuốc thơm thông khiếu, có đầy đủ sức thơm đi luồn vào, khai thông được tà hãm ở trong, làm thần chí tỉnh táo, phần (nhiều dùng cho các chứng bế tắc thuộc thực. Nhưng nếu do, mồ hôi ra quá nhiều, đi tả nhiều, nôn mửa nhiều, mất máu hoặc tuổi cao khí nhược mà sinh ra hôn mê choáng váng thì cấm dùng, để khỏi bị hao tán nguyên khí, gây nên hư thoát. (thoát dương, thoát âm do hư nhược gây nên)

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.