Thuốc tả hạ

Phàm những vị thuốc làm cho chuyển bụng đi tả hoặc hoạt nhuận (làm trơn) đại tràng thúc đẩy bài tiết được phân ra ngoài đều gọi là thuốc tả hạ. Thuốc tả hạ nói chung chia làm hai loại: công hạ và nhuận hạ.

1 – Thanh trừ được đồ ăn lưu cữu, phân táo bón và vật chất có hại khác ở trong ruột, làm cho nó bài tiết ra theo đường đại tiện.

2 – Thanh nhiệt tả hỏa, làm cho thực nhiệt ủng trệ được bài tiết qua đường tả hạ. Ngoài ra thuốc tả hạ nếu cùng dùng với thuốc trục thủy, phá ứ, có thể làm tăng thêm hiệu quả điều trị trục thủy phá ứ.

Công hạ có sức công trục mạnh, thích hợp với chứng thực ở lý, chính khi chưa suy. Nhuận hạ sức thuốc hòa hoãn, có công hiệu hoạt nhuận, giải quyết được nỗi khó đi đại tiện, lại không đến nỗi bị chuyển bụng đi tả.

Nothing Found

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.