Thuốc thanh nhiệt

Cứ những vị thuốc có thể thanh nhiệt giáng hóa được thi đều gọi là thuốc thanh nhiệt. Dược tính của những vị thuốc này phần nhiều hàn lương (lạnh và mát), chia ra ba loại: đắng hàn (khổ hàn), ngọt hàn (cam hàn), mặn hàn (hàm hàn). – Phát nhiệt có nặng nhẹ khác nhau, nhẹ là nhiệt, nặng là hỏa, nhọt độc sưng đau cũng thuộc về hỏa. Thuốc thanh nhiệt cũng có nặng nhẹ khác nhau. Nói chung, thuốc có thể thanh được nhiệt là thuốc mát (lương dược), có thể giáng được hỏa là thuốc lạnh (hàn dược), mà tác dụng của nó lại có thể chia ra làm hai loại chữa thẳng vào hỏa tà và tư âm thanh hỏa, đa số là thuốc uống trong, một số ít làm thuốc dùng ngoài.