Thuốc tiêu đạo

Cứ những vị thuốc tuyên thông đầy trệ ở trung tiêu, tiêu hóa thức ăn đọng lại, đều gọi là thuốc tiêu đạo. Nếu không thiết ăn uống, vùng ngực, vị quản đầy căng, nợm giọng nôn mửa, ợ chua, ợ hơi, đều có thể sử dụng được.